Vi var på EuroShop, världens största butiksmässa, inte enbart för att möta våra befintliga leverantörer, utan för att bli inspirerade och få en känsla av vad som är på gång inom expo, design, konstruktion och print. Sammanfattningsvis kan detta summeras i fyra områden – ljus, textil, dekoration och inte minst den digitala närvaron som på ett nytt och kreativt sätt integrerats i konstruktionerna.

Läs vår trendrapport här