Kunskap lönar sig. Vi utbildar din personal.

För att så snabbt som möjligt kunna kapitalisera på en investerad maskin, är det viktigt att de som ska arbeta med maskinen snabbt lär sig hantera den. För att maskinen sedan ska kunna fyllas med jobb är det också viktigt att era säljare har kunskap om de möjligheter som maskinen skapar. Därför erbjuder vi produktions- och handhavandeutbildningar för din personal. Vi erbjuder även utbildning i färgstyrning/profilering och applikationsträning.