Åtgärder som effektiviserar.

För att effektivisera och förenkla produktionen, erbjuder vi produktionsoptimering. Vi gör då en förstudie av hela produktionskedjan för att kartlägga hur ni arbetar idag och därefter föreslår vi åtgärder. Det vi bland annat tittar på är om maskiner och programvaror används på rätt sätt och om de utnyttjas maximalt. Vi tittar på om manuellt jobb skulle kunna automatiseras, om det finns problem med inkommande jobbfiler avseende färg och innehåll,  och om jobben förbereds optimalt för att passa maskiner och efterbearbetning.