chatTeknisk support – Rätt hjälp snabbt.

En stillastående produktion kan både bli kostsamt och leda till missnöjda kunder. För att du ska kunna känna trygghet, även när det uppstår problem, så har vi utvecklat en teknisk support som är snabb, erfaren och tillgänglig. Skulle det krävas reparation och utbyte av maskindelar så har vi dels ett eget reservdelslager, men också direkt tillgång till tillverkarna för snabb support och de senaste uppdateringarna.

Rådgivning – För bästa tryckresultat.

Vi ser oss mer som din partner än som enbart en leverantör. Att hjälpa dig att hitta de bästa möjliga kombinationerna av maskin, material, färg och tryckmedia är en stor del av vårt jobb.

Våra produktansvariga ger dig dagliga råd för bästa tryckresultat och är också med i den långsiktiga planeringen gällande nya investeringar. Vi ser till att ni har förutsättningarna för att kunna erbjuda det kunderna efterfrågar. Genom att ligga i framkant kan ditt tryckeri också inspirera och sälja nya, bättre och fler lösningar till dina kunder.

Service – Akut, löpande eller fast.

Det är viktigt att maskiner och utrustning används och hanteras korrekt för att alla garantier ska gälla. Som officiell återförsäljare får våra tekniker fabriksutbildning, vilket innebär att vi har den rätta kunskapen för att ta helhetsansvar för servicen. Förebyggande service förlänger maskinens livslängd och ger ett högre andrahandsvärde. Våra servicetekniker arbetar också med att optimera maskinerna för olika typer av material, vilket ger ett bättre tryckresultat.

Minska de oplanerade driftstoppen, teckna ett serviceavtal!

Supportavtal (basic)

För snabb hantering av enklare problem.
  • Obegränsad telefon- och webbsupport.

Underhållsavtal (medel)

Längre livslängd när maskinerna servas.
  • Obegränsad telefon- och webbsupport.
  • Regelbundna planerade besök med förebyggande service två eller fyra besök/år. Dokumenterad service av auktoriserad tekniker ökar dessutom andrahandsvärdet på maskinerna.

Serviceavtal (full)

Fast kostnad och snabbast möjliga hjälp.
  • Obegränsad telefon- och webbsupport.
  • Regelbundna planerade besök med förebyggande service två eller fyra besök/år. Dokumenterad service av auktoriserad tekniker ökar dessutom andrahandsvärdet på maskinerna.

  • 6 timmars responstid.

  • Fria reservdelar.

  • Säkerställer att era operatörer har tillgång till rätt kunskap, för att kunna sköta om och använda utrustningen på bästa sätt.

Vid behov av mer än 1 timmes support/kvartal är ett löpande avtal mer förmånligt. För mer information om våra olika avtal, kontakta oss »