Rätt tjänster & kunskap.

Teknisk support, rådgivning, service och utbildning – vi erbjuder mer än bara produkter för att underlätta för dig som kund. Utifrån varje tryckeris behov tar vi fram lösningar med rätt kombination av maskin, färg, material och tryckmedia. Tack vare vår långa erfarenhet har vi skaffat oss bred kompetens inom screen och digitalteknik och även inom andra trycktekniker, vilket kan vara viktigt vid teknikskiften. Inom företaget har vi en samlad kunskap som skapar trygghet för dig.

Minska risken för driftstopp.

Våra tekniker arbetar förebyggande för att minimera risken för oplanerade stop i produktionen. Vi säkerställer också att alla produkter inför en produktion fungerar tillsammans, så att det du trycker håller rätt kvalitet. Genom att underhålla och hantera maskinerna och mjukvarulösningarna korrekt maximeras livslängden, samtidigt som det minskar risken för oplanerade driftstopp.