Verksamheten i Schneidler Grafiska AB delas upp i två delar. Digital storbildsframställning och screentryck kvarstår i bolaget, medan offset, flexo, bind samt industriellt tryck kommer att drivas vidare i det nybildade företaget Edvard Schneidler AB.

I samband med detta förvärvas Schneidler Grafiska AB och Schneidler Norge AS av R&D Spandex AB som kommer driva bolagen vidare under namnet Schneidler Grafiska.

Syftet med uppdelningen är att ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling av respektive verksamhet. Initialt innebär detta inga förändringar för kunder, leverantörer och andra intressenter. Båda företagen kommer att finnas kvar i befintliga lokaler och ha ett nära samarbete inom bland annat logistik och service.

Jag är glad över att verksamheten inom digital storbildsframställning och screentryck kommer fortsätta som en del av den globala Spandexorganisationen och ser fram emot att vidareutveckla övrig verksamhet i Edvard Schneidler.” säger Jan Skantze, del av familjen som ägt Schneidler Grafiska i flera generationer.

Mattias Jaginder, VD på Schneidler Grafiska Sverige: ”Både Schneidler Grafiska och R&D Spandex kunder kommer gynnas genom de utökade möjligheter samarbetet ger i form av ökad servicegrad och bättre produkttillgänglighet för alla parter.” Nicola Cascio, VD för Schneidler Grafiska Norge menar att ”Detta förvärv kommer att ge oss möjlighet till en enastående portfölj av tryckmedia som vi ser fram emot att erbjuda våra norska kunder.”

Alexander Pierrou, VD på R&D Spandex: ”Jag ser fram emot att få hälsa Schneidler Grafiska välkomna till vår organisation. De har en stabil kundbas, utmärkt rykte och kunnig personal, och båda våra företag är mycket engagerade i kundservice, vilket gör att Schneidler Grafiska passar mycket väl ihop med oss. Verksamheten kommer att gå vidare som vanligt hos bägge företagen, vilket tryggar kontinuiteten för Schneidler Grafiska som företag och varumärke. Vårt mål förblir detsamma: att fokusera på att erbjuda en förstklassig service och produktportfölj till den grafiska industrin i Norden.”

Anders Medbo, tillträdande VD på Edvard Schneidler: ”Uppdelningen skapar en ny situation där Edvard Schneidler nu kan fokusera på offset, flexo, bind, förpackning och industriellt tryck som går från att idag vara nischprodukter till att bli bolagets kärnverksamhet. Med det nya bolaget skapas en stabil plattform för att utveckla verksamheten inom några av de mest intressanta områdena i den grafiska branschen.”

Edvard Schneidler AB startar sin verksamhet den 1 juli 2016 och Schneidler Grafiska övergår till R&D Spandex den 1 augusti 2016.

På bilden syns Alexander Pierrou och Jan Skantze.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Jaginder,
VD Schneidler Grafiska AB
Telefon: +46 739 441010

Nicola Cascio
VD Schneidler Norge AS
Telefon: +47 920 43726
nicola.cascio@schneidler.no

Anders Medbo
VD Edvard Schneidler AB
Telefon: +46 706 453271
anders.medbo@edvardschneidler.se

Schneidler-koncernen är en av de ledande leverantörerna till den grafiska industrin i Skandinavien. Vi marknadsför och säljer material, utrustning och service för grafisk produktion och industriella tryckapplikationer. Företagets anor sträcker sig till 1600-talet, men bolaget grundandes officiellt 1805. Sedan 1892 har den nuvarande ägarfamiljen Skantze varit verksamma i företaget. För mer information, besök www.schneidler.se.

Spandex är en av världens ledande helhetsleverantörer inom skyltproduktions- och displaybranschen. Spandex har över 20.000 kunder i 15 länder med det största sortimentet av produkter och tjänster på marknaden. R&D Spandex kombinerar sitt kompletta produktsortiment av helhetslösningar med en bred och erfaren personalstyrka, allt för att kunna möta våra kunders alla möjliga och skiftande behov. Ända sedan 1976 har vår verksamhet varit inriktad på att leverera helhetslösningar för professionella yrkesutövare inom traditionell skyltproduktion, digitalt tryck och produktion av specialgrafik. För mer information, besök www.spandex.com