Nu lanserar vi Schneidler Serviceavtal – för ett tryggare, bekvämare och mer lönsamt ägande av utrustning

Vi vet hur viktigt det är att utrustningar fungerar som de skall och att det finns tillgång till fabriksutbildade tekniker när det uppstår frågor om hantering och skötsel av utrustning och mjukvara. I många fall är det rent av affärskritiskt att utrustningen inte krånglar och oplanerade stopp kan bli onödigt kostsamma.

För att göra det så tryggt och bekvämt som möjligt för dig att äga utrustning från oss har vi tagit fram ett erbjudande i form av tre löpande serviceavtal:
•Supportavtal (Bas)
•Underhållsavtal (Medel)
•Serviceavtal (Full)

Avtalen tecknas till en fast månadskostnad som beräknas efter till exempel avtalstyp, antal planlagda besök med förebyggande underhåll och typ av utrustning och innehållet anpassas till just dina behov.

Läs mer om våra serviceavtal här.