I samband med Schneidlers förnyelsearbete förstärker vi även vår styrelse med tre nya personer.

Ny styrelseordförande blir Johanna Tesdorpf som har en lång bakgrund inom industrin, bland annat från Atlas Copco. Hennes erfarenhet och personlighet kommer tillföra driv och struktur i den strategiska utvecklingsprocessen, något som saknats de senaste åren.

Dessutom tillträder Lennart Robertsson och Anders Medbo som nya styrelseledamöter. Lennart har hög strategisk affärsutvecklingserfarenhet från företagsledande positioner i andra branscher med företag som har gjort omfattande förändringsresor, bl.a. Statoil och Assa Abloy. Anders däremot besitter viktig branscherfarenhet och kan agera bollplank till styrelse och företagsledningen i mer operativa frågor med sin djupa kunskap och långa erfarenhet i branschen.

Tidigare styrelseordförande Bernt Ingman avgår medan de tidigare styrelsemedlemmarna från ägarfamiljen sitter kvar.