För att ge bästa möjliga förutsättningar för att utveckla de olika affärsområdena inom Schneidler Grafiska AB har beslut fattats att dela upp företaget i två verksamhetsområden. Material och utrustning för offset, flexo, bind, förpackning samt industriellt tryck kommer att flyttas till det nybildade företaget Edvard Schneidler AB. Material och utrustning för digital storbildsframställning och screentryck kommer att ligga kvar i Schneidler Grafiska.

VD för Edvard Schneidler blir Anders Medbo med lång erfarenhet från branschen och tidigare bland annat VD och Nordenansvarig för Agfa Graphics. ”Att verksamheten inom offset, flexo, bind, förpackning och industriellt tryck nu flyttas över till Edvard Schneidler innebär i första läget inga större förändringar för vare sig kunder, leverantörer eller andra intressenter. Vad som däremot kommer märkas är ett större fokus på dessa produktområden som går från att vara nischprodukter hos Schneidler Grafiska till att bli Edvard Schneidlers kärnverksamhet. Med det nya bolaget Edvard Schneidler skapas en stabil plattform för den framtida utvecklingen av verksamheten inom några av de mest intressanta områdena i den grafiska branschen.” säger Ander Medbo.

Vi ser många spännande möjligheter inom exempelvis bind- och efterbehandling, där den snabba utvecklingen inom digitaltryck hela tiden ökar behovet av flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Inom förpackning växer olika digitala lösningar i betydelse och nyutvecklade system med teknik från binderisidan skapar helt nya möjligheter inom bland annat området exklusiva förpackningar. Flexo är en av få traditionella tryckmetoder som snarare ökar än minskar, och även säkerhets- och metallapplikationer för vattenfri offset är ett område där tekniken utvecklas. Inom industriellt tryck ser vi på längre sikt en mycket intressant utveckling inom t ex tryckt elektronik.”

Den personal på Schneidler Grafiska som varit ansvariga för aktuella produktområden flyttar över till Edvard Schneidler. I samband med uppdelningen avyttras Schneidler Grafiska med dess  verksamhet inom digital storbildsframställning och screentryck till R&D Spandex AB. (Se separat pressmeddelande.)

Edvard Schneidler kommer att fortsätta bedriva verksamheten från samma adresser i Sverige och Danmark som i dag. På Malaxgatan i Kista kommer båda företagen, Edvard Schneidler och Schneidler Grafiska, fortsatt att bedriva sin verksamhet. De båda företagen kommer att ha ett nära samarbete för bland annat lager och service.

För mer information och övriga frågor vänligen kontakta:
Anders Medbo
VD Edvard Schneidler AB
Telefon: 070-645 32 71
E-post: anders.medbo@edvardschneidler.se

Med Edvard Schneidler AB fortsätter familjen Skantze sin långa historia som premiumleverantör av grafisk produktionsutrustning och förbrukningsmaterial.  1673 anlände bokbindaren Jost Schneidler till Stockholm från Tyskland och påbörjade resan till vad som idag blir Edvard Schneidler AB. Under alla år har namnet Schneidler stått för kvalitet, yrkesskicklighet och långa framgångsrika affärsrelationer.