Trendrapport från EuroShop 2017

Trendrapport från EuroShop 2017

Vi var på EuroShop, världens största butiksmässa, inte enbart för att möta våra befintliga leverantörer, utan för att bli inspirerade och få en känsla av vad som är på gång inom expo, design, konstruktion och print. Sammanfattningsvis kan detta summeras i fyra områden...