Pressmeddelande – Ny ägare och nytt bolag

Pressmeddelande – Ny ägare och nytt bolag

Verksamheten i Schneidler Grafiska AB delas upp i två delar. Digital storbildsframställning och screentryck kvarstår i bolaget, medan offset, flexo, bind samt industriellt tryck kommer att drivas vidare i det nybildade företaget Edvard Schneidler AB. I samband med...